Home » Услуги » Консултации при сливания и придобивания (М&A)

Консултации при сливания и придобивания ( М&A)

Home » Услуги » Консултации при сливания и придобивания (М&A)

Консултации при покупка на компания

Искате да продадете бизнеса си, интересувате се от закупуването на нов бизнес или търсите сливане с подобна на вашата компания? Квалифицираният екип на ТМФК ООД за сливания и придобивания е насреща, за да ви помогне да постигнете по-голям успех в сделката. Ние сме фокусирани върху това да помагаме на компаниите да оценят, структурират и осъществят корпоративни транзакции като решения на финансови стратегически предизвикателства. На съвременния динамичен пазар рядко транзакциите са предвидими и често протичат различно от първоначалните очаквания.  Ние от ТМФК ООД сме до нашите клиенти, за да спомогнем за най-благоприятен резултат през всички етапи на сделката, като се започне от цялостната подготовка на проекта до приключването на преговорите по договора.

Сливанията, придобиванията и продажбите са важен път към успеха и включват повече от просто сключване на сделка. Жизненият цикъл на дадена транзакция за сливане и придобиване включва разработване на стратегия, избор на правилния партньор, извършване на задълбочена проверка и завършване на сделката.

Консултациите на ТМФК ООД  за покупко-продажба на предприятия подкрепят стратегиите за управление на компанията ви за повишаване на корпоративната и стойност. Ние предоставяме услуги на корпорации, изправени пред различни трудности, свързани със сливанията и придобиванията, и използваме пълноценно богатия си опит и постигнати резултати, за да предоставим съвети, обхващащи всички аспекти на процеса.

Напътстваме през целия процес на продажба, от идентифицирането на мотивация за продажбата до приключването на сделката

Успешно придобиване на малки и средни бизнеси. Индивидуален подход въз основа на вашите нужди и управляваме целия процес