Home » Услуги » Консултации по корпоративни финанси

Консултации по корпоративни финанси

Home » Услуги » Консултации по корпоративни финанси

Консултации при покупка на компания

ТМФК ООД участва в разработването на финансови решения, както в контекста на сливания и придобивания, така и самостоятелно. Често се случва или фундаментални въпроси относно развитието на бизнеса, или много специфични въпроси относно разходите и структурите за създаване на стойност, финансови показатели или капиталови мерки, предназначени да защитят бъдещето на компанията, да не могат да бъдат директно обсъдени с ръководителите на вашата собствена компания. В такъв случай е важно, дори задължително, да се провеждат дискусии с външни консултанти. Ние сме тук, за да подкрепим собствениците по такива въпроси, използвайки нашия опит и креативност, за да действаме като дискретен, независим и ориентиран към решаване на проблемите консултант, като по този начин предоставяме необходимата експертиза, за да помогнем за израстване на техните собствени бизнес начинания.

Напътстваме през целия процес на продажба, от идентифицирането на мотивация за продажбата до приключването на сделката

Успешно придобиване на малки и средни бизнеси. Индивидуален подход въз основа на вашите нужди и управляваме целия процес

В помощ на компаниите да оценят, структурират и осъществят корпоративни транзакции като финансови предизвикателства