Home » Услуги » Консултации по корпоративни финанси » Мениджърски изкупувания (MBOs) и (MBIs)

Мениджърски изкупувания (MBOs) и (MBIs)

ТМФК ООД предоставя консултации по вътрешно и външно мениджърско изкупуване (т.нар. MBO/MBI) на заинтересовани клиенти. MBOs (Management Buy-Outs) са привлекателни за вътрешни мениджъри, които вярват, че са налице бъдещи переспективи от притежаването на бизнеса, който управляват. MBIs (Management Buy-Ins) се прилагат от външни мениджъри и инвеститори, които вярват, че промяна в управлението може да направи бизнеса на целевата компания по-печеливш.

Нашите услуги включват: