Консултации при продажба на компании

Консултации при продажба на компании

Клиентите получават максимална стойност от индивидуалните решения

които ТМФК ООД предлага. Ние напътстваме нашите клиенти през целия процес на продажба, от идентифицирането на мотивация за продажбата до приключването на сделката.
Продажбата на малко или средно предприятие (МСП) може да се случи „веднъж в живота“. Това е обширен процес, който изисква подготовка, търпение и знания. В ТМФК ние помагаме на собственици, които продават своя бизнес. Като консултанти, нашата работа е да осигурим яснота, фокус и структура, за да помогнем за постигането на правилния резултат.

С нашия опит и познания в множество сектори, ние можем да подкрепим собствениците на бизнес през целия процес.

При класическата продажба на бизнес основната цел е максимизирането на продажната цена. От голяма важност са обаче и гарантирането, че установените корпоративни ценности на компанията ще се поддържат и че работните места са защитени. Въпреки това, има допълнителни цели, които са от основно значение за продавачите по време на този процес:

• Получаване на възможно най-добри условия за продавачите;
• Бърза и тиха процедура, без “изненади”;
• Продажба на „правилния“ купувач, който ще развие компанията (или ще намери „правилния“ партньор, който предлага желаната подкрепа).

Внимателното планиране и инициирането на структуриран процес на продажба е ключът към гарантирането на успешната сделка. Първият ключов етап от подготовката за продажба е извършването на критичен анализ на развитието, перспективите и стратегията на компанията. Това осигурява солидна основа на процеса по продажба и подготовката на всички, свързани с успешната транзакция документи, необходими за контакт с потенциални инвеститори.

Последователните етапи на сделката, извършвана от ТМФК в процеса на продажба на компания, са   

Професионална подготовка на всички необходими транзакционни, финансови и маркетингови документи, състоящи се от:

 • кратък профил (тийзър);
 • споразумение за конфиденциалност;
 • доклад за оценка на компанията, предназначен за вътрешно ползване от продавачите, съдържащ нашето експертно мнение за очакваната пазарна стойност на компанията;
 • информационен меморандум (вкл. убедителна презентация на компанията, базирана на факторите за успех на бизнес модела, исторически данни, атрактивен и устойчив бизнес план).

Проучване на потенциални купувачи:

 • цялостно проучване на потенциални стратегически заинтересовани страни (напр. компании, които търсят достъп до пазара, продукта или технологията);
 • широка база данни на възможни финансови инвеститори, семейни офиси и др. в сектора на малки и средни предприятия;
 • проучване от нашата вътрешна и външна международна мрежа от водещи корпоративни финансови консултанти;
 • изготвяне на списък с потенциални купувачи (дълъг списък – кратък списък).

Стегнато изпълнение със създаване на конкурентен процес на наддаване:

 • връзка с потенциални инвеститори, уточняване на интерес и индикативни оферти:
 • свързване с потенциалните купувачи/инвеститори;
 • изпращане на информационния меморандум и подробно описание на бъдещия процес на евентуалната сделка (процесно писмо) въз основа на подписано споразумение за неразкриване на информация;
 • координиране на първоначалните разговори със заинтересовани потенциални инвеститори;
 • получаване на индикативни оферти („писмо за интерес“) от заинтересовани инвеститори и подпомагане при избора на този инвеститор, с когото по-нататъшните дискусии изглеждат обещаващи.

Подготовка, координация и изготвяне на мениджърска презентация (дю дилиджънс):

 • преговори, свързани с Писмо за интерес, Писмо за намерения, Условия по сделката; 
 • подпомагане на клиента за подготовка на мениджърска презентация и на процеса по обмен на информация за сесията с въпроси и дю дилиджънс; координиране на целия процес по дю дилиджънс;
 • съдействие при преговори по договори в тясна координация с адвокати, данъчни консултанти и одитори на клиента.

Подписване и закриване

Продажбата на фирма е труден процес и обикновено отнема дълъг период от време – от първата стъпка до приключването на сделката. Вярваме, че ще оцените нашето know-how и подкрепа, които ще доведат до максимизиране на печалбата и минимизиране на рисковете, свързани с процеса по предлагане на компанията на потенциални инвеститори.