Home » Услуги » Консултации при сливания и придобивания (М&A) » Консултации при покупка на компания

Консултации – при покупка на компания

Home » Услуги » Консултации при сливания и придобивания (М&A) » Консултации при покупка на компания

Консултации при покупка на компания

Клиентите получават максимална стойност от индивидуалните решения

Като консултант от страна на купувача, ние си партнираме с компании, които търсят:

• разширяване на своите бизнес дейности чрез придобиване;
• навлизане на нови пазари;
• разширяване на тяхното know-how и продуктово портфолио чрез придобиване на конкурент, доставчик или клиент.

Също така помагаме на финансови инвеститори, които търсят нова инвестиция или допълнителни възможности за придобиване.

Ако сте чуждестранен инвеститор, ние ще се запознаем с Вашите стратегически приоритети и критерии за придобиване. Базирайки се на тях, ще изготвим списък с потенциално интересни за Вас компании в България, които ще ви презентираме и ще осъществим контакт с одобрените от Вас. На българските инвеститори ще предложим възможности за растеж в България и чужбина, включително извън Европа, използвайки нашата собствена мрежа и Dealbridge, външната ни мрежа от чуждестранни М&A консултанти и инвестиционни банки, както и други международни платформи за споделяне на М&A възможности.

ТМФК ООД помага на потенциалните инвеститори за успешно придобиване на малки и средни бизнеси. Ние разработваме индивидуален подход въз основа на техните нужди и управляваме целия процес на сливания и придобивания.

Последователните етапи на сделката, извършвана от ТМФК в процеса на закупуване на компания, са   

Дефиниране на стратегията за придобиване:

 • дефиниране на критерии за придобиване на възможни целеви компании;
 • цялостно проучване на компании, пазари и конкуренти;
 • подбор на целеви компании съобразно зададените критерии и извършване на класиране на целевите компании.

Подготовка на сделката:

 • свързване се със собствениците/ръководството на одобрените целеви компании;
 • потвърждаване на евентуално желание за продажба;
 • организиране на среща между целевите компании и клиента;
 • оценка и анализ, изготвяне на индикативна оферта.

Изпълнение на сделката:

 • разработване на подходяща структура на сделката;
 • координация и управление на процеса на дю дилиджънс;
 • оценка на целевата компания и определяне на покупната цена;
 • изготвяне и договаряне на оферти (Писмо за намерения, Условия по сделката и др.);
 • участие в преговорите по договора за покупка;
 • подпомагане на клиенти до подписване и затваряне на сделката.

Подписване и закриване

Придобиването на компания е труден процес и обикновено отнема дълъг период от време – от определянето на критериите за придобиване до приключване на сделката. Вярваме, че ще се възползвате от нашето know-how, опит и подкрепа, допринасяйки за успешното приключване на процеса по придобиване на компании, като същевременно минимизирате транзакционните рискове.