Home » Услуги
Home » Услуги

УСЛУГИ

С какво можем да ви бъдем полезни

Помагаме на собствениците на компании и мениджърските екипи да постигнат успешен преход на техния бизнес. Ние сме отдадени на това, което правим за да  помогнем на нашите клиенти при подготовката, планирането и управлението на сложни финансови проблеми чрез структуриран процес, с ефективност и интегритет.

  • Международно сътрудничество и обхват
  • С фокус върху клиента
  • Опит, познания и отговорност

Мрежа от независими партньорски компании в различни европейски държави. Партньорството ни с тях, както и с други, външни за Мрежата ни консултантски компании, ни позволява да предложим трансгранични възможности за сливания и придобивания с най-високи стандарти за качество.

Семейни фирми, малки и средни предприятия, международни групи, корпорации и финансови инвеститори. Ние работим в тясно сътрудничество с тяхното ръководство и акционери по време на всички фази на проектите, независимо от размера на бизнеса им.

да постигнат успешен преход на техния бизнес. Ние сме отдадени на това, което правим за да  помогнем на нашите клиенти при подготовката, планирането и управлението на сложни финансови проблеми чрез структуриран процес, с ефективност и интегритет

тези на нашите клиенти. Като независима корпоративна финансова компания ние не сме свързани или обвързани с банки, нито с финансови инвеститори или големи консултантски фирми. Това ни позволява да работим без ограниченията, наложени на по-големите фирми чрез техните собствени вътрешни правила и присъщи конфликти на интереси.

Сливания и придобивания

Ние предоставяме услуги на корпорации, изправени пред различни трудности, свързани със сливанията и придобиванията, и използваме пълноценно богатия си опит и постигнати резултати, за да предоставим съвети, обхващащи всички аспекти на процеса

Виж повече 

Корпоративни финанси

Ние сме тук, за да подкрепим собствениците по такива въпроси, използвайки нашия опит и креативност, за да действаме като дискретен, независим и ориентиран към решаване на проблемите консултант, като по този начин предоставяме необходимата експертиза, за да помогнем за израстване на техните собствени бизнес начинания.

Виж повече