Фирмени Оценки

ТМФК ООД изготвя пазарни оценки на компаниите посредством различни методи, като анализ на множители и дисконтирани парични потоци (т.нар. DCF). Методът на множествения анализ използва финансови показатели от подобни бизнеси, за да оцени целевия бизнес. Методът на дисконтирани парични потоци се използва за оценка на стойността на инвестиция въз основа на бъдещи бъдещи парични потоци. Целта на този метод е оценяване на инвестиция днес въз основа на потенциалната възвръщаемост, която ще генерира в бъдеще.